Hytteundersøkelse Sjusjøen 2017

Til fritidsboligeiere i Sjusjøenområdet

Fritidsboligen er en stadig viktigere base for friluftsaktiviteter og utgjør en stor del av vår fritid. Det er derfor viktig å få god kjennskap til hvilke krav og ønsker brukerne har til sitt hytteområde. Det gjelder for eksempel forhold som tilrettelegging av service- og aktivitetstilbud, men også vurdering av behovet for kollektive transportløsninger til og i området blir stadig mer påtrengende. Undersøkelsen kan virke omfattende, men svarene gir grunnlag for å vurdere hensyn og tiltak i forhold til videreutvikling av service og reiseliv på en måte som ellers ikke lar seg gjøre. Vi håper derfor at du/dere vil bruke litt tid på å besvare spørsmålene. 

Svarene blir bare brukt til å lage statistikk, og ingen svar kan tilbakeføres til enkeltpersoner. Det er kun Østlandsforsknings personal som har tilgang til besvarte skjemaer. Alle data blir behandlet konfidensielt.  

Hvis du ikke blir ferdig, kan du trykke "Lagre" lengst ned på hver side. Du vil da få tilsendt en returlenke, slik at du kan fortsette på det samme skjemaet ved en annen anledning.