Hyttebruksundersøkelse 2018

Til fritidsboligeiere og brukere i Rollag kommune

Hytta på fjellet er et sted mange tilbringer mye tid, og friluftsaktiviteter i den flotte naturen er noe de fleste setter stor pris på enten de er hytteeiere eller besøkende. Formålet med denne undersøkelsen er å bidra til at dere trives og har det dere trenger. Derfor er det viktig for oss å få kjennskap til hvilke ønsker dere har i forhold til tilrettelegging av service- og aktivitetstilbud, handel og annen næringsvirksomhet.

Undersøkelsen kan virke omfattende, men kunnskapen undersøkelsen gir vil være viktig i forhold til videreutvikling av service og reiseliv på en måte som ellers ikke lar seg gjøre. Vi håper derfor at du /dere vil bruke litt tid på å besvare spørsmålene.

Målgruppen for undersøkelsen er eiere av fritidsbolig /hytte i Rollag kommune, familiemedlemmer og andre besøkende til kommunen (som har bosted i en annen kommune enn Rollag).

Svarene blir bare brukt til å lage statistikk, og ingen svar kan tilbakeføres til enkeltpersoner. Det er Østlandsforskning som gjennomfører undersøkelsen og det er kun deres personale som har tilgang til besvarte skjemaer. Alle data blir behandlet konfidensielt.

Hvis du ikke blir ferdig, kan du trykke "Lagre" lengst ned på hver side. Du vil da få tilsendt en returlenke, slik at du kan fortsette på det samme skjemaet ved en annen anledning.

På forhånd tusen takk!

Vennlig hilsen

Rollag Næringsforening ved styreleder Liv M. Berven